Договір публічної оферти
Остання редакція: 04/01/2024

Визначення термінів:

Продавець / Інтернет-магазин / Ukrasa Handmade – ФОП Хівріч Сергій Леонідович, код ЄДРПОУ 2902414978, місцезнаходження за адресою: Україна, 32315, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, місто Кам’янець-Подільський, вул.Нігинське шосе, будинок 20; електронна пошта: imxo.mx@gmail.com.
Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: ukrasahandmade.com, включаючи всі його веб – сторінки.
Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Ukrasa Handmade, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених Ukrasa Handmade умовах.
Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.
Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається Ukrasa Handmade самостійно.

1. Загальні положення

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічну оферту Ukrasa Handmade, адресовану невизначеному колу осіб – користувачам Сайту.
1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.
1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
1.4. Договір Публічної оферти вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.
1.5. Ukrasa Handmade залишає за собою право вносити зміни в Договір в односторонньому порядку, шляхом публікації змін на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший строк не визначений додатково при їх публікації.

2. Інформація про Товар, ціна Товару

2.1. Представлені фото-зразки містять один або більше видів товару та текстову інформацію про товар, доступні розміри, вартість за одиницю та інші характеристики.
2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана в гривні з врахуванням податків.
2.3. Відомості, розміщені на сайті мають виключно інформативний характер.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.
3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник Ukrasa Handmade зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.
3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати замовлення.
3.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення написавши електронного листа на мейл imxo.mx@gmail.com.

4. Доставка та оплата товарів

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата та доставка» або шляхом самовивозу із зазначеного при Замовленні магазину за умови підтвердження наявності Товару у відповідному магазині. Доставка здійснюється за рахунок Покупця.
4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.
4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю. Якщо товар був загублений, знищений або пошкоджений підчас транспортування, Покупець повинен скласти акт про відшкодування завданої шкоди згідно Правил перевезення відповідного перевізника.
4.4. Фактом приймання від перевізника Товару Покупцем є отримання інформації від перевізника, що товар доручено.
4.5. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
4.6. Замовлення може бути оплаченим шляхом:
+ готівкого розрахунку;
+ безготівкового розрахунку через платіжну систему Liqpay.
4.7. Продавець відправляє Товар Покупцю як най швидше, але не пізніше ніж 14 днів з моменту отримання коштів.

5. Гарантія, повернення товару, повернення коштів.

5.1. Якщо з якихось причин придбаний товар Покупцю не підходить, згідно чинного законодавства, він можете його повернути протягом 14 днів з моменту отримання його від служби доставки.
5.2. Якщо Покупець вирішив повернути Товар, він повідомляє про це Продавця по електронній пошті imxo.mx@gmail.com або по телефонам вказаним на цьому сайті.
5.3. Після повернення Товару, та перевірки його Продавцем, що виріб є в неушкодженому стані, Продавець зобов’язується повернути кошти протягом 14 днів з моменту отримання Товару від служби доставки.
5.4. Вартість зворотньої доставки не компенсується.

6. Права та обов’язки Продавця

6.1. Продавець має право:
6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;
6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Ukrasa Handmade Замовлення залишається незмінною;
6.1.3. У разі відсутності замовлених Користувачем/Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця одним із наступних способів:
-направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації;
– дзвінком уповноваженої особи на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефон;
– смс повідомленням на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону.
6.1.4. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця.
6.1.5. Відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Ukrasa Handmade;
6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

6.2. Продавець зобов’язується:
6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
6.2.2. Доставити Товари відповідно до оформленого Замовлення та умов Публічної оферти;
6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;
6.2.4. Дотримуватися умов Політики конфіденційності, розміщеної на Сайті;
6.2.5. Забезпечити Користувачам/Покупцям можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Ukrasa Handmade, що направляються останнім на адресу електронної пошти або номер мобільного телефону, що були вказані при реєстрації на сайті.

7. Права та обов’язки Користувача/Покупця

7.1. Користувач/Покупець має право:
7.1.1. Обирати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
7.1.2. Вимагати від Ukrasa Handmade виконання обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;
7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Ukrasa Handmade, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями Сайту;
7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Ukrasa Handmade повну та актуальну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих або неповних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Ukrasa Handmade своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.
7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.

8.1. Ukrasa Handmade не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Ukrasa Handmade будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом.

10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.

10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Правил конфіденційності.
10.2. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Ukrasa Handmade.
10.3. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі «Особистий кабінет».
10.4. Погоджуючись з умовами, Користувач надає згоду на збір і обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме: включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних підприємству Ukrasa Handmade та іншим третім особам, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних, з метою пов’язаних з можливістю надання інформації про товари і послуги, які потенційно можуть становити інтерес, надсилання інформації рекламного характеру, а також з метою збору і обробки статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень, що не суперечать законодавству України. Також Користувач підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вище вказаних осіб щодо використання своїх персональних даних, з метою, викладеною вище.
10.5. Ukrasa Handmade не несе відповідальності за порядок збору та обробки персональних платіжними системами, які використовуються при безготівковому розрахунку за товар через систему Liqpay.

11. Інші умови

11.1. Ця угода укладена на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
11.3. Продавець має право вносити зміни до цієї угоди в односторонньому порядку. Крім того, зміни до угоди також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.